Obsługa celna

Współczesny transport międzynarodowy jest bardzo rozwinięty, a zapotrzebowanie na przewóz towarów jest bardzo duże.

Czym jest obsługa celna?

Oferta firm świadczących usługi celno – spedycyjne najczęściej dostosowana jest do wymagań rynku i potrzeb klientów. Obsługa celna polega na przewożeniu paczek, towarów oraz innych materiałów, a także na reprezentację klienta za pośrednictwem agencji celnej przed danym urzędem celnym. Usługami świadczonymi przez obsługę celną są także świadczenia związane z odroczeniem należności celno-podatkowych oraz składowanie towarów.

Na czym polega odprawa celna?

Odprawa celna polega na przygotowaniu dokumentów oraz opłaceniu cła i podatku, a także załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z odprawą. Czynności związane z odprawą celną zależne są od postępowania celnego, które toczy się w odniesieniu do konkretnego towaru.

Sklad celny – funkcje

Sklad celny jest miejscem, w którym składowane są towary unijne spoza obszaru celnego Unii i nie trzeba opłacać za nie cła oraz innych podatków. Do funkcji składu celnego zaliczyć można:
– możliwość odroczenia płatności cła i podatków dotyczących towarów spoza Unii,
– podzielenie płatności cła i podatków jeśli towar opuszcza skład celny partiami,
– podczas reeksportu umożliwia nieopłacanie cła i podatków,
– w wyjątkowych sytuacjach skład celny umożliwia składowanie towarów unijnych,
– pozwala przeprowadzić procedurę naprawczą jeżeli dany towar nie posiada certyfikatu lub oznaczeń importera i innych niezbędnych dokumentów.

Usługi związane z odprawą celną można sprawdzić w tym miejscu.